Chào mừng quý vị đến với website của Ttrường TH Nguyễn Công Trứ

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Dục (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:11' 07-05-2013
Dung lượng: 43.5 KB
Số lượt tải: 664
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT EAKAR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH Nguyễn Công Trứ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2013-2014

Căn cứ thông tư 26/2012/TT-BGD ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 10 tháng 7 năm 2012 Ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ công văn số 1292/SGD ĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo Dak Lak ngày 23 tháng 10 năm 2012 về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.
Căn cứ kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Eakar.
Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các tổ chuyên môn .
Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ lập kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2013-2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học áp dụng cho cán bộ quản lí nhà trường, giáo viên đang giảng dạy tiểu học trong nhà trường.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG
1. Khối kiến thức bắt buộc
a) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước . Các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.
b) Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương.
Phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương.
Tiếp thu nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo Dak Lak và của Phòng Giáo dục Đào tạo EaKar.
Tiếp thu các Nghị quyết của TW đảng, Tỉnh ủy , Huyện ủy và Đảng ủy xã.
Tham gia tập huấn chuyên môn do Phòng Giáo dục & Đào tạo Eakar tổ chức.
2/ Khối kiến thức tự chọn:
2.1 Nội dung bồi dưỡng , số lượng giáo viên, đăng ký tài liệu.
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã môn đun
Số lượng giáo viên đăng ký học
Số tài liệu cần cung cấp

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học
TH12 –TH14
2 đ/c
2 bộ

VI. Tăng cường năng lực triển khai dạy học
TH15- TH 16
7 đ/c
7 bộ

VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong
TH17- TH23
8 đ/c
8 bộ

XI. Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm
TH34- TH38
5 đ/c
5 bộ

2.2. Kế hoạch cụ thể
Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng
Mã môn đun
Số tiết GV tự học
Số tiết học tập trung
Số tiết thực hành

V. Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học.
TH12 –TH14
18
3
24

VI. Tăng cường năng lực triển khai dạy học.
TH14- TH 16
18
2
25

VII. Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
TH20- TH23
49
4
7

XI. Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm.
TH34- TH38
32
2
11

IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG:
1. Thời gian, biện pháp tổ chức
Khối kiến thức bắt buộc ( Nội dung 1 và 2): Thời gian trong tháng 8 và tháng 9 .
Hình thức : Bồi dưỡng tập trung tại Phòng Giáo dục và Đào tạo EaKar và tại UBND xã Ea Ô.
Khối kiến thức tự chọn ( Nội dung 3) : Thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 2/2014
2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX:
Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch.
Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua
 
Gửi ý kiến

TIN TỨC CÁC BÁO