Chào mừng quý vị đến với website của Ttrường TH Nguyễn Công Trứ

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.


giao an lop 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Vy
Ngày gửi: 13h:13' 06-05-2012
Dung lượng: 57.6 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người

LESSON PLAN OUTLINE
Unit 1: HELLO.
Lesson 1. – Section A: 1, 2, 3.
Objectives: After the lesson, students can say hello to somebody and introduce their name to.
Language contents:
Vocabulary : Hello, Hi.
Structures: I’m Nam.
I’m = I am

Skills: Speaking.
Teaching techniques: Pair work; Group work; Prediction; Feedback.
Teaching aids: Book, board, pictures
Time and date: 35 minutes
Procedure: 1> Warm up: 5 minutes
2> Presentation: 30 minutes

Stages/ Steps – Teacher/ Students’ activities
Contents

LOOK, LISTEN AND REPEAT.
Introducing the characters and situations they meet each other.
Giving the vocabulary.

Giving the structure.


Practising the greeting with each other.

LOOK AND SAY.
Asking students to remember the characters’ name and fill in the blanks.
Practising the dialogues in pairs.
LET’S TALK.
Asking students to work in group of two or three and practise the greeting with each other.
Asking some groups to play the role.
* HOMEWORK AND COMMENTS.
Asking students to do exercises in workbook.
Giving the comments
Saying goodbye.

Hello:(gesture)
Hi:(gesture)
I’m Nam.
I am Nga.
I’m = I am
Hello. I’m Mai.
Hi. I’m Nam.


Hello. I`m Alan. Hi. I`m Lili.
Hello. I`m Mai. Hello, Mai. I`m Nam.A: Hello. I`m Phuong.
B: Hi, Phuong. I`m Minh.

LESSON PLAN OUTLINE
Unit 1: HELLO.
Lesson 1. – Section A:4, 5, 6.
Objectives: After the lesson, students can say hello to somebody and introduce their name to.
Language contents:
Vocabulary : Hello, Hi.
Structures: I’m Nam.
I’m = I am

Skills: Listening .
Teaching techniques: Pair work; Group work; Prediction; Feedback.
Teaching aids: Book, board, pictures
Time and date: 35 minutes
Procedure: 1> Warm up: 5 minutes
2> Presentation: 30 minutes

Stages/ Steps – Teacher/ Students’ activities
Contents

LISTEN AND CHECK.
Introducing the pictures and the characters.
Asking students to listen.
(3 times)

Asking students to give the result.

SAY IT RIGHT.
Reading the text.
Asking students to repeat.
Asking some student to read exactly.
LET’S WRITE.
Asking students to work in pairs to complete the text.
Asking some to write the text on the board.
7) LET`S PLAY.
Asking students to work in pair to draw the faces on their fingers; then, practising the greeting.
* HOMEWORK AND COMMENTS.
Asking students to do exercises in workbook.
Giving the comments
Saying goodbye.

1. A: Hello. I`m Alan.
B: Hi, Alan. I`m Mai.
2. Hi. I`m Nam.
1:b 2:aHi/ I Hello/ Hi


1. I am Thanh.
2. Hello. I`m Thanh.

LESSON PLAN OUTLINE
Unit 1: HELLO.
Lesson 1. – Section B: 1, 2, 3.
Objectives: After the lesson, students can say hello to somebody and welcome them for the first meeting.
Language contents:
Vocabulary : Nice to meet you.
Too
Structures: Nice to meet you.

Skills: Speaking.
Teaching techniques: Pair work; Group work; Prediction; Feedback.
Teaching aids: Book, board, pictures
Time and date: 35 minutes
Procedure: 1> Warm up: 5 minutes
2> Presentation: 30 minutes

Stages/ Steps – Teacher/ Students’ activities
Contents

1) LISTEN AND REPEAT.
Introducing the characters and situations they meet each other.
Giving the vocabulary.
Asking students to listen and repeat
Practising the dialogue with each other.

2) LET`S TALK.
Asking all students to work in pair and practise the greeting.
Asking some students to play the role.
3) LISTEN AND NUMBER.
Asking students to work in individually to see the picture.
Asking all students to listen and number.
Correcting.
* HOMEWORK AND COMMENTS.
Asking students to do exercises in workbook.
Giving the comments
Saying goodbye.

Nice to meet you.

Hello
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


TIN TỨC CÁC BÁO